Nieuws
artikelen
dinsdag 21 januari 2014
artikel cultuur NRC
lees meer
Bouwstenen voor sociaal
donderdag 7 november 2013
bouwstenen voor sociaal zelfsturende samenleving vrije tijd
lees meer
Bijeenkomst New Towns (1)
zaterdag 19 oktober 2013
zelforganisatie new towns
lees meer
Monitor monumentale kerken
zaterdag 19 oktober 2013
monitor monumentale kerken
lees meer
HOME

Cultuur is afgeleid van het latijnse woord cultura. Dat betekent letterlijk bebouwen, bewerken, vereren, versieren. Dankzij Cicero heeft het woord een ruimere betekenis gekregen en staat het voor het bewerken en ontwikkelen van de geest. Cultuur in ruime zin staat voor alles dat via de maatschappij is ontwikkeld, als tegenhanger van de natuur. Cultuur in engere zin betreft zowel vernieuwing via kunst en andere creatieve uitingen als het beboud van het waardevolle.

Een mooier onderwerp is niet denkbaar. Cultuur verdient een centrale plaats in onze maatschappij. Niet alleen geeft cultuur kleur en identiteit aan ons handelen. Bovendien zorgt cultuur voor een permanente wisselwerking tussen behoud en verandering. Cultuur is het enige onderwerp waarbij een onbeperkte groei niet alleen mogelijk is maar ook wenselijk. Dat is van belang voor de cultuur zelf en voor de maatschappij als geheel.

test appel appel1